Susan Smelt

Schilderijen restaurator

Restaurator Susan Smelt

Het vak van restaurator is voor mij de ultieme combinatie tussen denken en doen. Elke handeling die je verricht heeft gevolgen voor het schilderij en moet daarom van tevoren goed doordacht worden. Daarbij probeer je als restaurator ook de bedoeling van de kunstenaar zo goed mogelijk te laten zien in het schilderij, maar tegelijkertijd moet ook de ouderdom van het kunstwerk worden geaccepteerd. Ik vind het ook fantastisch dat het schilderij zelf informatie geeft over de kunstenaar, de materialen die hij gebruikte, de tijd waarin het is gemaakt en over de huidige eigenaar. Het is een uitdaging om al deze informatie te verkrijgen. Door dit onderzoek krijg je als restaurator een intiem contact met het schilderij.

Opleiding restauratiekunde & kunstgeschiedenis

Aan de Rijksuniversiteit Groningen ben ik opgeleid als kunsthistorica. Na deze studie heb ik de vijfjarige opleiding tot schilderijenrestaurator gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam genaamd Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed (Restauratiekunde). De laatste twee jaar heb ik als onderdeel van mijn studie fulltime gewerkt bij Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) te Maastricht en het Mauritshuis te Den Haag. Tijdens mijn studie kunstgeschiedenis miste ik het fysieke contact met het kunstwerk, maar heb ik wel de onontbeerlijke kennis opgedaan over de voorstelling, kunstenaars, de stijl, de tijd waarin een kunstwerk is ontstaan en het materiaalgebruik van de kunstenaar. Gedurende de studie Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed heb ik mijn Bèta kant verder ontwikkeld om meer kennis te krijgen over de chemie van schilderijen en restauratiematerialen. Deze kennis die ik tijdens beide studies heb opgedaan, gebruik ik bij mijn dagelijkse werkzaamheden als restaurator om het schilderij en de kunstenaar nog beter te begrijpen en om een zo’n goed mogelijk resultaat te bereiken.

Lidmaatschap Restauratoren Nederland

Ik ben lid van Restauratoren Nederland. Restauratoren Nederland hanteert de Code of Ethics van de European Confederation of Conservator-Restorers Organisations (E.C.C.O.). Hierin worden onder andere de verantwoordelijkheid van de restaurator voor het te restaureren voorwerp en diens relatie tot opdrachtgevers en collega’s beschreven. Enkele belangrijke punten die aan de orde komen zijn de eerbiediging van de integriteit van het te restaureren voorwerp en de documentatie van alle daaraan te verrichte handelingen.

Susan Smelt Schilderijenrestauratie en conservering

Sinds 2012 ben ik werkzaam als schilderijenrestaurator bij verschillende instituten en musea in Nederland. Ook heb ik in oktober 2012 mijn bedrijf Susan Smelt Schilderijenrestauratie en conservering opgericht (KvK-nummer 56221932). Ik restaureer schilderijen voor particulieren in het restauratieatelier van Marjan de Visser te Den Haag. Voor meer informatie over de verschillende projecten waar ik aan werk en heb gewerkt verwijs ik u naar de pagina Portfolio.