Opleiding Susan Smelt

Restauratiekunde & kunstgeschiedenis

Detail voor restauratie Gillis van Tilborch, Familieportret, 1655

Detail voor restauratie
Gillis van Tilborch, Familieportret, 1655

Na restauratie Detail Gillis van Tilborch, Familieportret, 1655

Na restauratie
Detail Gillis van Tilborch, Familieportret, 1655

PI Traject II

Mauritshuis

Postinitieel traject Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed (Restauratiekunde) Tweede jaar: Mauritshuis te Den Haag. Scriptie: Het onderzoek naar en de restauratie van het Familieportret van Gillis van Tilborch (ca. 1665). 2011-2012

 

 

PI traject I

SRAL

Postinitieel traject Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed (Restauratiekunde) Universiteit van Amsterdam, cum laude afgestudeerd. Specialisatie: Schilderkunst. Eerste jaar: Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) te Maastricht. 2010-2011

Christus aan het kruis Suermondt Ludwig Museum

Christus aan het kruis
Suermondt Ludwig Museum

Workshop bedoeken
Workshop bedoeken

Master

C&R

MASTER Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed (Restauratiekunde) Universiteit van Amsterdam (UvA) Specialisatie: Schilderkunst. MA-Scriptie: Regeneraties uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Hoe de wens van Max von Pettenkofer voor het onveranderd behouden van het schilderij toch blijkt bij te dragen aan het verval van het schilderij. Het portret van Otto Heurnius [Amsterdams Historisch Museum SA 3339] als het casus voor de invloed van de regeneratiebehandeling en de washarsbedoeking. 2008-2010

AFBEELDING

AFBEELDING

Minor

C&R

MINOR Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed (Restauratiekunde) Universiteit van Amsterdam (UvA) 2007–2008

Master

Kunst

geschiedenis

MASTER Kunstgeschiedenis Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Specialisatie: Beeldende kunst, oud. MA-Scriptie: Zestiende-eeuwse en vroeg zeventiende-eeuwse portretten uit het Groninger Museum. 2006–2007

AFBEELDING

Bachelor

Kunst

geschiedenis

BACHELOR Kunstgeschiedenis Rijksuniversiteit Groningen. Specialisatie: Beeldende kunst, oud. BA-Scriptie: Wat is de betekenis van de schilderingen in de Loggia di Psiche in de Villa Farnesina in Rome? 2002–2006

De Loggia van Cupido en Psyche in de Villa Farnesina Rome
De Loggia van Cupido en Psyche in de Villa Farnesina Rome

Venus voor Jupiter